top of page

אזכרה, שנתיים לגבי - משה בן עמי

22.2.2013

רבים רבים הגעגועים,
עמוק עמוק העצב,
נזכרים באותם הימים,
נזכרים באותו הקצב.
אותו קצב החיים המתוק,
אותם ימים של אהבה וצחוק.
אותך מאד אהבנו, היית קרוב היום אתה רחוק.
אתה נטוע עמוק בזכרוננו,
כבר שנתיים חלפו ואתה איננו.
כל דבר אותך מזכיר, אתה בו שותף.
דמותך לא תמוש מעינינו,
לא תכהה את הזמן שחלף.
נעלמת מהוויתנו כמו חץ מקשת,
והדמעה בעיננו קבועה ולא יבשת.
קוראים בשמך ואתה אולי שם למעלה שומע,
שמור על אוהביך, היה עבורנו קמע,
כמו שרק אתה היית יודע.

bottom of page