top of page

סוף דבר

כשהודיעו על רעידת האדמה בקרייסצ'רץ' גבי לא התקשר, זה היה רק טבעי שהוא לא ימהר ליצור קשר אם מפני שבכלל לא היה שם או מפני "שאתם סתם היסטריים", "הרי אני שומר על עצמי אתם כבר יודעים שאפשר לסמוך עלי".

גם עופר לא התקשר, כשהשעות חלפו היו כאלה שאפילו הרחיקו לכת והעלו את ההשערה שגבי ועופר וודאי עסוקים בפינוי נפגעים ופשוט אין להם זמן להתקשר.

אבל כל ההנחות האלה הפכו תוך 48 שעות לחרדה אחת גדולה, מאיימת מתגברת ומתעצמת בכל שבריר שנייה שחולף ושום אות חיים לא נשמע.....

מבחינת משרד החוץ הם קיבלו את הכינוי "מנותקי קשר" למרות שהקשר בינינו לבין ניו- זילנד מעולם לא היה כל כך אינטנסיבי כמו בימים הקודרים הללו. ימים ולילות ישבנו, הוריו, אחותו, אחיו וקומץ חברים וניסינו בכל דרך אפשרית לחפש דרכים לברר מה עלה בגורלם של גבי ועופר, הפעלנו מאמצים לשכנע את הדינוזאור האיטי והאטום שמייצג את הבירוקרטיה הניו- זילנדית לנסות ולחפש אותם בין ההריסות ומפולות הבניינים. במהלך הזמן גם נוצר קשר עם אנשים שפגשו אותם כחצי שעה לפני הרעש ונהיה וודאי שהם היו יחדיו באיזור שנפגע. לאחר קצת יותר מ 50 שעות שלחנו מהארץ משלחת חילוץ לחפש את גבי ועופר, במקביל נשלחה משלחת חיפוש נוספת על ידי חברת הביטוח שבה היה עופר מבוטח.

ככל שהזמן אזל החמ”ל המשפחתי השתדל בכל דרך לערב כל גורם אפשרי בניסיונות לסייע באיתור וחילוץ, כולל ביקור אצל ראש הממשלה, נתניהו,  אשר בהירתמות יוצאת דופן, הבטיח ואף נסה בפועל לסייע ליצירת קשר עם ראש ממשלת ניו זילנד.

לאחר ששה ימים ארוכים, קשים וכואבים כשאנו מיטלטלים נואשות בין תקווה לייאוש התברר הגרוע מכל, גבי ועופר מצאו את מותם עת הלכו לתומם ברחוב ראשי, כאשר חזית בניין לצידם התמוטטה עליהם וקיפחה באחת את חייהם. שישה ימים ארוכים נוספים עברו עד שארונותיהם של גבי ועופר הגיעו לארץ. הם נקברו ב 6.3.2011.

רעידת האדמה שהתחוללה ב 22.2.2011 בצהרי היום בניו זילנד הכתה בנו קשות. הטלטלה האימתנית שנגרמה מבטן האדמה שם בקצהו המרוחק של העולם עשרות אלפי קילומטרים מאיתנו ממשיכה להרעיד כל נים בגוף, כל מיתר בלב וכל תא ברקמות. אין ולא יוכל להיות אף פעם תיקון לשבר הבלתי נתפס, בלתי מובן ובלתי מתקבל על הדעת, שפקד אותנו...

11_facebook_image_origin_002.jpg

21.2.2011 - גבי ועופר צולמו יום לפני רעידת האדמה.

משפחתנו רוצה להביע כאן את תודתנו לרשת "בית בכפר-דיור מוגן" ולבעלים, מר יניב בלושטיין אשר באופן אצילי, נדיב ואופייני כל כך ל"ארץ ישראל היפה", נרתמו מיוזמתם והתנדבו לממן את נסיעת משלחת החיפוש לניו זילנד. הרבה תודות לחברי המשלחת ובמיוחד למר זהר משה שעמד בראשה, וגם דאג להביא את התרמיל (הכבד) של גבי הביתה.

bottom of page